top of page

Η Mini IVF ή micro IVF ή τροποποιημένος φυσικός κύκλος είναι μια διαδικασία κατά την οποία ακολουθούνται όλα τα στάδια της κλασσικής εξωσωματικής γονιμοποίησης αλλά με ελάχιστη διέγερση των ωοθηκών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση μόνο σκευασμάτων από το στόμα ή ενέσιμων σκευασμάτων αλλά σε πολύ μικρή ποσότητα ή συνδυασμού και των δύο. Με τον τρόπο αυτό οι ωοθήκες διεγείρονται αλλά ήπια και παράγονται 2-5 ωάρια. 

Η Mini IVF είναι κατάλληλη για γυναίκες που είτε έχουν κάποια ιατρική αντένδειξη για λήψη υψηλής δόσης φαρμάκων εξωσωματικής, είτε έχουν χαμηλά αποθέματα γονιμότητας και ακόμη και η υψηλή δόση φαρμάκων δεν θα βοηθήσει την ανταπόκρισή τους, είτε ψάχνουν μια πιο οικονομική λύση για το κόστος των φαρμάκων της εξωσωματικής, είτε απλώς είναι διστακτικές στο να λάβουν φάρμακα. 

Η Mini IVF μπορεί να αποτελέσει μια πολύ καλή επιλογή για γυναίκες μεγαλύτερης αναπαραγωγικής ηλικίας με χαμηλά αποθέματα στις ωοθήκες. Οι γυναίκες αυτές δεν έχουν κανένα όφελος από την χρήση υψηλών δόσεων φαρμάκων αφού οι ωοθήκες τους αδυνατούν να ανταποκριθούν και να δώσουν πολλά ωάρια. Η μέθοδος της mini ivf έχει περιγράφει σε αρκετές μελέτες ότι βοηθάει τις γυναίκες αυτές να δώσουν λίγα αλλά ίσως τα πιο «καλά» τους ωάρια ώστε να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για γονιμοποίηση και δημιουργία εμβρύου. 

bottom of page